Stichting Anomie

Een aantal projecten die nu onder Anomie Films geschaard worden, vinden hun oorsprong en eerste activiteit (soms enorme activiteit) in Stichting Anomie. Daarvóór kwam het samengevat hier op neer:

Stichting Anomie werd op 29 januari 2001 in Utrecht opgericht door. Op 6 april werd Anomie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30172642. Daarmee werd met terugwerkende kracht het bestuur en dus de stichting operabel per 29 maart 2001.

In 2001 presenteerde Anomie haar eerste (amateur)theaterproductie Anamnesie (2001). Deze voorstelling werd vijf keer opgevoerd. De première was in het Parktheater te Arnhem, de overige voorstellingen waren in het Universiteitstheater Studio T te Utrecht en het Falie Begijnhoftheater te Delft.

In 2002 schreef ik de tekst voor wat de beoogde volgende (Monument II) en realiseerde ik de website in een wat prille versie..

In 2003 werd de productie van Monument op poten gezet. Door tal van onfortuinlijkheden (o.a. een chronisch gebrek aan acteurs), strandde de productie. We hadden 5000 euro subsidie toegezegd gekregen, ondermeer van het Prins Bernard Cultuurfonds en enkele lokale Utrechtse subsidieverstrekkers. Er was geen geld uitgegeven, dus deze tijdelijke rijkdom leverde geen verdere financiële problemen op.

2004 had de bedoeling in het thema van Monument te staan, waaruit een volgende voorstelling had moeten volgen. Omdat Monument zogezegd mislukt was, kwam de organisatie stil te staan. Ik schreef en bedacht nog wel, maar naar buiten toe was het stil.

2005 pakte ik de draad weer op door met een 'keep-alive' project te starten: een korte theatervoorstelling met de acteurs uit Anamnesie was geschreven en startte repetities: i.c.. Gezondheidsredenen van één van de acteurs maakten echter het realiseren van het project uiteindelijk niet mogelijk.

In 2006 lag Stichting Anomie vrijwel stil. Wel werd het forum Zo-iets.tk opgenomen in de eigen site, met als doel een digitaal schrijverspodium toe te voegen aan de activiteiten van de stichting. Dat leek leuk te gaan lopen, maar viel daarna weer stil.

In 2007 lag Stichting Anomie nog steeds vrijwel stil. Aan het eind van dat jaar werd het project i.c. weer nieuw leven ingeblazen, met als doel in 2008 een heuse korte film te produceren. Daarnaast werd de website binnen de reeds bepaalde vormgeving aanzienlijk veranderd.

Vanaf 2008 tot 2011: het nu nog lopende (doch momenteel ijskastende) project uit 2008-2009: de korte film op die nu nog onder een werktitel 'Waarde' op de plank ligt. Waarde kwam als een project wat ik aanvankelijk Keep Alive noemde tot stand. Omdat de op zich goede ideeën (en soms zelfs compleet uitgeschreven voorstellingsteksten) die ik als schrijver/regiseur voor Stichting Anomie leverde alsmaar geen publiek bereikte, wilde ik een soort teken van leven maken. Een korte voorstelling, gemaakt om óók opgenomen te worden en later als soort visitekaartje getoond te worden (op Internet, uiteraard). Dat begon als een theatertekst over een man in een trein (I.C.). Dat evolueerde naar een korte film die helemaal niet meer op toneel plaats zou vinden. Toen bleek (ondermeer) dat de Nederlandse Spoorwegen op geen enkele manier wilde meewerkern (de conducteur in mijn film was mogelijk krankzinnig en de trein verongelukte mogelijk op het eind). Ik nam een andere theatertekst, en maakte een nieuw scenario. Dat was een korte tekst uit 1997, die eigenlijk als voorafje bij de voorstelling Een Psychologie (1998) geserveerd zou moeten worden (en de dag voor de première hadden we een Open Podium georganiseerd -drukke baasjes hoor). Die voorstelling is in het repetitieproces te ambitieus gebleken: alle energie ging op aan mijn Megalitisch Monument. De tekst Waarde werd een scenario. Meer daarover op termijn elders op deze site. Want dat project gaat nog dóór.

En beide muziekvideoclips die niet in het archief staan zijn onder de vlag van 'Anomie buiten portefeuille' door mij gefilmd en geproduceerd.  

Er zijn nog verschillende teksten en ideeën die niet hier genoemd zijn. Enkelen daarvan komen wellicht nog tot wasdom binnen Anomie Films.   


  


Share